Pitch


Laatste vlog


Reactie Dit boomverhaal gaat over reactie. Als bomen bij elkaar staan, hoe reageren ze dan op elkaar? In Kaatsheuvel staan een eik en een den dicht bij elkaar. De eik groeit naar het zuiden, naar het licht. De den lijkt een beetje tegen de eik aan te leunen. In Driebergen staan een eik en een […]